4.Sınıf Türkçe Aşama Aşama

Dinleme Konuşma - Test - 1 Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Ses (Harf) Bilgisi - Test - 1 Cevap Anahtarı
Ses (Harf) Bilgisi - Test - 2 Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Okuma - Test -3 Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Karşıt (Zıt) Anlamlılar - Test - 2 Cevap Anahtarı
Karşıt (Zıt) Anlamlılar - Test - 4 Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Eş Anlamlı Sözcükler - Test 3 Cevap Anahtarı
Eş Anlamlı Sözcükler - Test 5 Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler - Test 6 Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Çok Anlamlılık - Test 5 Cevap Anahtarı
Çok Anlamlılık - Test 7 Cevap Anahtarı
Yabancı Dillerden Alınmış, dilimize Henüz Yerleşmemiş Sözcükler - Test 6 Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Yabancı Dillerden Alınmış, dilimize Henüz Yerleşmemiş Sözcükler - Test 8 Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Gerçek Anlam/ Mecaz Anlam/ Terim Anlam - Test 7 Cevap Anahtarı
Gerçek Anlam/ Mecaz Anlam/ Terim Anlam Test 9 Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Deyimler - Test 8 Cevap Anahtarı
Deyimler - Test 10 Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Atasözleri - Test 11 Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Gerçek ve Hayali Öğeler - Test 9 Cevap Anahtarı
Gerçek ve Hayali Öğeler - Test 12 Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Sebep - Sonuç Cümleleri - Test 10 Cevap Anahtarı
Sebep - Sonuç Cümleleri - Test 13 Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Karşılaştırma Cümleleri - Test 11 Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Benzetme ve Örneklendirme Cümleleri - Test 12 Cevap Anahtarı
Benzetme ve Örneklendirme Cümleleri - Test 14 Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Metnin Konusu - Test 13 Cevap Anahtarı
Metnin Konusu - Test 15 Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Metnin Başlığı - Test 14 Cevap Anahtarı
Metnin Başlığı - Test 16 Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Metnin Ana Fikri, Ana Duygusu - Test 15 Cevap Anahtarı
Metnin Ana Fikri, Ana Duygusu - Test 17 Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
5N1K - Test -16 Cevap Anahtarı
5N1K - Test -18 Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Hikaye Unsurları - Test -17 Cevap Anahtarı
Hikaye Unsurları - Test -19 Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Olayların Oluş Sırası - Test 18 Cevap Anahtarı
Olayların Oluş Sırası - Test 20 Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Metnin Yapısı - Test 19 Cevap Anahtarı
Metnin Yapısı - Test 21 Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Metni Karşılaştırma , Metni Destekleyen İfadeler - Test 20 Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Nokta , Virgül - Test 21 Cevap Anahtarı
Nokta , Virgül - Test 22 Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
İki Nokta , Üç Nokta - Test - 23 Cevap Anahtarı
İki Nokta , Üç Nokta - Test - 22 Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Kısa Çizgi, Konuşma Çizgisi (Uzun Çizgi) Cevap Anahtarı
Kısa Çizgi, Konuşma Çizgisi (Uzun Çizgi) - Test 23 Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Soru İşareti - Test 25 Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Ünlem İşareti - Test 24 Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Yay Ayraç - Test 25 Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Kesme İşareti - Test 26 Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Tırnak İşareti , Eğik Çizgi- Test 26 Cevap Anahtarı
Tırnak İşareti , Eğik Çizgi- Test 27 Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
'de' ve 'ki' Bağlaçlarının Yazılışı Cevap Anahtarı
'de' ve 'ki' Bağlaçlarının Yazılışı - Test 28 Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Soru Eki 'mi' nin Yazılışı - Test -28 Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Yazım Kuralları - Test 29 Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Pekiştirmeli Sözcükler - Test 29 Cevap Anahtarı
Pekiştirmeli Sözcükler - Test30 Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Şekil ve Semboller - Test 31 Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Harita ve Kroki Yorumlama - Test 32 Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Yönerge ve Formlar - Test 31 Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Yazılı Bilgi Kaynakları - Test 32 Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Metin Türleri - Test 33 Cevap Anahtarı
Metin Türleri - Test 34 Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
0312 231 75 41 Fax: 230 75 40

Sosyal Medya

İletişim Bilgilerimiz

Yeşilırmak Cd. No:15 Demirtepe Ankara

0312 231 75 41 Fax: 230 75 40

iletisim@aciyayinlari.com.tr