Açı TYT Türkçe Yaprak Test

Sözcüğün, Sözcük Grubunun Anlamı ve Yorumu - Test 1 - Sayfa 1 Cevap Anahtarı Optik İndir
Sözcüğün, Sözcük Grubunun Anlamı ve Yorumu - Test 2 - Sayfa 3 Cevap Anahtarı Optik İndir
Sözcüğün, Sözcük Grubunun Anlamı ve Yorumu - Test 3 - Sayfa 5 Cevap Anahtarı Optik İndir
Sözcüğün, Sözcük Grubunun Anlamı ve Yorumu - Test 4 - Sayfa 7 Cevap Anahtarı Optik İndir
Sözcüğün, Sözcük Grubunun Anlamı ve Yorumu - Test 5 - Sayfa 9 Cevap Anahtarı Optik İndir
Sözcüğün, Sözcük Grubunun Anlamı ve Yorumu - Test 6 - Sayfa 11 Cevap Anahtarı Optik İndir
Sözcüğün, Sözcük Grubunun Anlamı ve Yorumu - Test 7 - Sayfa 13 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu - Test 1 - Sayfa 15 Cevap Anahtarı Optik İndir
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu - Test 2 - Sayfa 17 Cevap Anahtarı Optik İndir
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu - Test 3 - Sayfa 19 Cevap Anahtarı Optik İndir
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu - Test 4 - Sayfa 21 Cevap Anahtarı Optik İndir
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu - Test 5 - Sayfa 23 Cevap Anahtarı Optik İndir
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu - Test 6 - Sayfa 25 Cevap Anahtarı Optik İndir
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu - Test 7 - Sayfa 27 Cevap Anahtarı Optik İndir
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu - Test 8 - Sayfa 29 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu - Test 1 - Sayfa 31 Cevap Anahtarı Optik İndir
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu - Test 2 - Sayfa 33 Cevap Anahtarı Optik İndir
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu - Test 3 - Sayfa 35 Cevap Anahtarı Optik İndir
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu - Test 4 - Sayfa 37 Cevap Anahtarı Optik İndir
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu - Test 5 - Sayfa 39 Cevap Anahtarı Optik İndir
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu - Test 6 - Sayfa 41 Cevap Anahtarı Optik İndir
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu - Test 7 - Sayfa 43 Cevap Anahtarı Optik İndir
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu - Test 8 - Sayfa 45 Cevap Anahtarı Optik İndir
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu - Test 9 - Sayfa 47 Cevap Anahtarı Optik İndir
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu - Test 10 - Sayfa 49 Cevap Anahtarı Optik İndir
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu - Test 11 - Sayfa 51 Cevap Anahtarı Optik İndir
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu - Test 12 - Sayfa 53 Cevap Anahtarı Optik İndir
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu - Test 13 - Sayfa 55 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Ekler ve Sözcüğün Yapısı - Test 2 - Sayfa 59 Cevap Anahtarı Optik İndir
Ekler ve Sözcüğün Yapısı - Test 3 - Sayfa 61 Cevap Anahtarı Optik İndir
Ekler ve Sözcüğün Yapısı - Test 4 - Sayfa 63 Cevap Anahtarı Optik İndir
Ekler ve Sözcüğün Yapısı - Test 5 - Sayfa 65 Cevap Anahtarı Optik İndir
Ekler ve Sözcüğün Yapısı - Test 6 - Sayfa 67 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Ses Bilgisi - Test 2 - Sayfa 71 Cevap Anahtarı Optik İndir
Ses Bilgisi - Test 3 - Sayfa 73 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Yazım Kuralları - Test 2 - Sayfa 77 Cevap Anahtarı Optik İndir
Yazım Kuralları - Test 3 - Sayfa 79 Cevap Anahtarı Optik İndir
Yazım Kuralları - Test 4 - Sayfa 81 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Noktalama İşaretleri - Test 2 - Sayfa 85 Cevap Anahtarı Optik İndir
Noktalama İşaretleri - Test 3 - Sayfa 87 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Ses Bilgisi, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri - Test 1 - Sayfa 89 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
İsim (Ad) - Test 1 - Sayfa 91 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Sıfat (Ön Ad) - Test 1 - Sayfa 93 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Zamir (Adıl) - Test 1 - Sayfa 95 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Tamlamalar - Test 1 - Sayfa 97 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Zarf (Belirteç) - Test 1 - Sayfa 99 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf - Test 1 - Sayfa 101 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Edat (İlgeç), Bağlaç - Test 1 - Sayfa 103 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Edat, Bağlaç, Ünlem - Test 1 - Sayfa 105 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
İsim Soylu Sözcükler - Test 1 - Sayfa 107 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Fiilde Kip - Test 1 - Sayfa 109 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Ek Fiil (Ek Eylem) - Test 1 - Sayfa 111 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Fiilde Yapı - Test 1 - Sayfa 113 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Fiilimsiler (Eylemsiler) - Test 1 - Sayfa 115 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Fiiller - Test 1 - Sayfa 117 Cevap Anahtarı Optik İndir
Fiiller - Test 2 - Sayfa 119 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Cümlenin Ögeleri - Test 2 - Sayfa 123 Cevap Anahtarı Optik İndir
Cümlenin Ögeleri - Test 3 - Sayfa 125 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Fiilde Çatı - Test 1 - Sayfa 127 Cevap Anahtarı Optik İndir
Fiilde Çatı - Test 2 - Sayfa 129 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Cümle Türleri - Test 2 - Sayfa 133 Cevap Anahtarı Optik İndir
Cümle Türleri - Test 3 - Sayfa 135 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Cümlenin Ögeleri, Cümle Türleri - Test 1 - Sayfa 137 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Dil Bilgisi - Test 1 - Sayfa 139 Cevap Anahtarı Optik İndir
Dil Bilgisi - Test 2 - Sayfa 141 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Anlatım Bozuklukları - Test 2 - Sayfa 145 Cevap Anahtarı Optik İndir
Anlatım Bozuklukları - Test 3 - Sayfa 147 Cevap Anahtarı Optik İndir
Anlatım Bozuklukları - Test 5 - Sayfa 151 Cevap Anahtarı Optik İndir
Anlatım Bozuklukları - Test 6 - Sayfa 153 Cevap Anahtarı Optik İndir
Anlatım Bozuklukları - Test 7 - Sayfa 155 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
İletişim, Dil ve Kültür - Test 1 - Sayfa 157 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Dillerin Sınıflandırılması ve Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri - Test 1 - Sayfa 159 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
0312 231 75 41 Fax: 230 75 40

Sosyal Medya

İletişim Bilgilerimiz

Yeşilırmak Cd. No:15 Demirtepe Ankara

0312 231 75 41 Fax: 230 75 40

iletisim@aciyayinlari.com.tr