Açı AYT Coğrafya Yaprak Test

Doğal Sistemler (Biyoçeşitlilik, Ekosistem, Madde Döngüleri, Besin Zinciri) Doğal Sistemler (Ekstrem Durumlar ve Çevreye Etkileri) Doğal Sistemler (Küresel Isınma, İnsan-Doğa Etkileşimi ve Türkiye’de Sulak Alanlar) Beşeri Sistemler (Nüfus Politikaları, Nüfus Özellikleri ve Nüfus Politikalarına Göre Ülkeler) Beşeri Sistemler (Şehirlerin Gelişimi, Fonksiyonları ve Etki Alanları, Sakin Şehirler) Beşeri Sistemler (Üretim, Dağıtım, Tüketim) Beşeri Sistemler (Ülkelerin Gelişmişlik Düzeyi ve Doğal Kaynak Potansiyeli) Küresel Ortam (Bölgeler ve Ülkeler, Küresel Ticaret,Ham Madde, Üretim, Pazar) Küresel Ortam (Bölgeler ve Ülkeler, Doğal Kaynaklar ile Ekonomi İlişkisi) Küresel Ortam (Bölgeler ve Ülkeler, Doğal Kaynaklar ve Enerji Taşımacılığı) Küresel Ortam (Doğal Kaynakların Değeri ve Kullanımının Değişimleri,Doğal Kaynaklar ve İnsan Faaliyetleri) Türkiye’de Bölge Kavramı ve İşlevsel Bölgeler Türkiye’de Tarım, Hayvancılık, Ormancılık Türkiye’de Sanayi, Ulaşım ve Savunma Sanayi Türkiye’de Ticaret, Turizm, Madenler Türkiye Nüfusunun Genel Özellikleri (Türkiye’de Nüfusun Geleceği ve Türkiye’nin Nüfus Projeksiyonları) Türkiye’nin Jeopolitiği, Kıbrıs’ın Önemi ve Uluslararası Örgütlerle İlişkileri Türkiye’de Arazi Kullanımı, Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı ve Bölgesel Kalkınma Projeleri Türkiye’de Çevre Sorunları ve Çevre Sorunlarına Yönelik Politikalar Küresel Ortam (Bölgeler ve Ülkeler, Farklı Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü) Küresel Ortam (Bölgeler ve Ülkeler, Dünya’da Hızla Gelişen Endüstri, Turizm) Küresel Ortam (Bölgeler ve Ülkeler, Ülkelerin Gelişmişliğini Belirleyen ve Etkileyen Faktörler) Küresel Ortam (Bölgeler ve Ülkeler, Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri) Küresel Ortam (Bölgeler ve Ülkeler, Sanayileşmiş Ülkeler ve Sanayileşme Süreçleri) Küresel Ortam (Bölgeler ve Ülkeler, Tarım ve Ekonomi İlişkisi) Küresel Ortam (Bölgeler ve Ülkeler, Gelişmişlik Seviyesine Göre Ülkeler) Küresel Ortam (Bölgeler ve Ülkeler, Doğal Kaynaklara Göre Ülkeler) Küresel Ortam (Küresel ve Bölgesel Örgütler) Küresel Ortam (Bölgeler ve Ülkeler, Sıcak Çatışma Bölgeleri) Küresel Ortam (Doğal Kaynakların Kullanımının, Sanayinin ve Teknolojinin Çevreye Etkileri) Küresel Ortam (Atıklar ve Küresel Çevre Sorunları) Küresel Ortam (Doğanın İşleyişi ve Doğal Miras Alanları)
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
0312 231 75 41 Fax: 230 75 40

Sosyal Medya

İletişim Bilgilerimiz

Yeşilırmak Cd. No:15 Demirtepe Ankara

0312 231 75 41 Fax: 230 75 40

iletisim@aciyayinlari.com.tr