4. Sınıf Türkçe Etkinlikli Soru Bankası

. BÖLÜM 1 Sözcükte Anlam[ Sayfa 4 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
. BÖLÜM 1 Sözcükte Anlam[ Sayfa 6 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
. BÖLÜM 1 Sözcükte Anlam[ Sayfa 8 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
. BÖLÜM 1 Sözcükte Anlam[ Sayfa 10 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
. BÖLÜM 1 Cümlede Anlam[ Sayfa 12 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
. BÖLÜM 1 Cümlede Anlam[ Sayfa 14 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
. BÖLÜM 1 Cümlede Anlam[ Sayfa 16 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
. BÖLÜM 1 Cümlede Anlam[ Sayfa 18 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
. BÖLÜM 1 Parçada Anlam[ Sayfa 20 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
. BÖLÜM 1 Parçada Anlam[ Sayfa 22 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
. BÖLÜM 1 Parçada Anlam[ Sayfa 24 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Değerlendirme Testi-1[ Sayfa 25 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
. BÖLÜM 2 Şiir[ Sayfa 30 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
. BÖLÜM 2 Şiir[ Sayfa 32 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
. BÖLÜM 2 Noktalama İşaretleri[ Sayfa 34 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
. BÖLÜM 2 Noktalama İşaretleri[ Sayfa 36 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
. BÖLÜM 2 Noktalama İşaretleri[ Sayfa 38 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
. BÖLÜM 2 Noktalama İşaretleri[ Sayfa 40 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Değerlendirme Testi-2[ Sayfa 41 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
. BÖLÜM 3 Eş Anlamlı Sözcükler[ Sayfa 44 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
. BÖLÜM 3 Eş Anlamlı Sözcükler[ Sayfa 46 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
. BÖLÜM 3 Zıt Anlamlı Sözcükler[ Sayfa 48 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
. BÖLÜM 3 Zıt Anlamlı Sözcükler[ Sayfa 50 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
. BÖLÜM 3 Zıt Anlamlı Sözcükler[ Sayfa 52 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Değerlendirme Testi-3[ Sayfa 53 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
. BÖLÜM 4 Eş Sesli Sözcükler[ Sayfa 58 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
. BÖLÜM 4 "De” ve "Ki” Bağlaçları[ Sayfa 60 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
. BÖLÜM 4 Yazım Yanlışları[ Sayfa 62 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
. BÖLÜM 4 Yazım Yanlışları[ Sayfa 64 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
. BÖLÜM 4 Yazım Yanlışları[ Sayfa 66 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bölüm Değerlendirme Testi-4[ Sayfa 67 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
. BÖLÜM 5 Atasözleri[ Sayfa 72 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
. BÖLÜM 5 Deyimler[ Sayfa 74 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
. BÖLÜM 5 Deyimler[ Sayfa 76 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
. BÖLÜM 5 Neden-Sonuç Cümleleri[ Sayfa 78 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
. BÖLÜM 5 Neden-Sonuç Cümleleri[ Sayfa 80 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
. BÖLÜM 5 Karşılaştırma, Benzetme, Örneklendirme Cümleleri[ Sayfa 82 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
. BÖLÜM 5 Karşılaştırma, Benzetme, Örneklendirme Cümleleri[ Sayfa 84 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
. BÖLÜM 5 Gerçek ve Hayalî Unsurlar[ Sayfa 86 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
. BÖLÜM 5 Metin Türleri[ Sayfa 88 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Değerlendirme Testi-5[ Sayfa 89 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
. BÖLÜM 6 Gerçek-Mecaz-Terim Anlamlı Sözcükler[ Sayfa 94 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
. BÖLÜM 6 Metnin Bölümleri[ Sayfa 96 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
. BÖLÜM 6 Hikâye Unsurları[ Sayfa 98 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
. BÖLÜM 6 Varlıkların Özelliğini Belirten Sözcükler[ Sayfa 100 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
. BÖLÜM 6 Yazı Türleri[ Sayfa 102 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
. BÖLÜM 6 Metindeki Problemi Anlayıp Çözme[ Sayfa 104 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
. BÖLÜM 6 Olayların Oluş Sırası[ Sayfa 106 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
. BÖLÜM 6 Pekiştirme Sözcükleri[ Sayfa 108 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
. BÖLÜM 6 Metnin Konusu ve Ana Fikri[ Sayfa 110 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
. BÖLÜM 6 Metnin Konusu ve Ana Fikri[ Sayfa 112 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
. BÖLÜM 6 Metin Oluşturma[ Sayfa 114 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
. BÖLÜM 6 Metne Soru Sorma[ Sayfa 116 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
. BÖLÜM 6 Metinle İlgili Soruları Cevaplama[ Sayfa 118 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
. BÖLÜM 6 Metinde Başlık[ Sayfa 120 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Değerlendirme Testi-6[ Sayfa 121 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
. BÖLÜM 7 Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları[ Sayfa 124 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
. BÖLÜM 7 Görsel Yorumlama[ Sayfa 126 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Değerlendirme Testi-7[ Sayfa 127 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
. BÖLÜM 8 Dijital Metinler[ Sayfa 130 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
. BÖLÜM 8 Medya Metinleri[ Sayfa 132 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
. BÖLÜM 8 Şekil, Sembol ve İşaretler[ Sayfa 134 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
. BÖLÜM 8 Form Doldurma[ Sayfa 136 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
. BÖLÜM 8 Grafik, Tablo ve Çizelgeler[ Sayfa 138 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
. BÖLÜM 8 Metinlerle İlgili Soruları Cevaplama[ Sayfa 140 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
. BÖLÜM 8 Görselden Hareketle Metin Yazma[ Sayfa 142 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Değerlendirme Testi-8[ Sayfa 143 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Genel Değerlendirme Testi[ Sayfa 145 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
0312 231 75 41 Fax: 230 75 40

Sosyal Medya

İletişim Bilgilerimiz

Yeşilırmak Cd. No:15 Demirtepe Ankara

0312 231 75 41 Fax: 230 75 40

iletisim@aciyayinlari.com.tr