Açı AYT Kimya Soru Bankası

MODERN ATOM TEORİSİ ÜNİTE 1 (Atomun Yapısı)[ Sayfa 4 ] Cevap Anahtarı
MODERN ATOM TEORİSİ ÜNİTE 1 (Atomun Yapısı)[ Sayfa 6 ] Cevap Anahtarı
MODERN ATOM TEORİSİ ÜNİTE 1 (Atomun Yapısı)[ Sayfa 8 ] Cevap Anahtarı
MODERN ATOM TEORİSİ ÜNİTE 1 (Atomun Yapısı)[ Sayfa 10 ] Cevap Anahtarı
MODERN ATOM TEORİSİ ÜNİTE 1 (Atomun Yapısı)[ Sayfa 12 ] Cevap Anahtarı
MODERN ATOM TEORİSİ ÜNİTE 1 (Atomun Yapısı)[ Sayfa 14 ] Cevap Anahtarı
MODERN ATOM TEORİSİ ÜNİTE 1 (Atomun Yapısı)[ Sayfa 16 ] Cevap Anahtarı
MODERN ATOM TEORİSİ ÜNİTE 1 (Atomun Yapısı)[ Sayfa 18 ] Cevap Anahtarı
MODERN ATOM TEORİSİ ÜNİTE 1 (Atomun Yapısı)[ Sayfa 20 ] Cevap Anahtarı
MODERN ATOM TEORİSİ ÜNİTE 1 (Atomun Yapısı)[ Sayfa 22 ] Cevap Anahtarı
MODERN ATOM TEORİSİ ÜNİTE 1 (Atomun Yapısı)[ Sayfa 24 ] Cevap Anahtarı
MODERN ATOM TEORİSİ ÜNİTE 1 (Atomun Yapısı)[ Sayfa 26 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ÜNİTE 2 GAZLAR[ Sayfa 28 ] Cevap Anahtarı
ÜNİTE 2 GAZLAR[ Sayfa 30 ] Cevap Anahtarı
ÜNİTE 2 GAZLAR[ Sayfa 32 ] Cevap Anahtarı
ÜNİTE 2 GAZLAR[ Sayfa 34 ] Cevap Anahtarı
ÜNİTE 2 GAZLAR[ Sayfa 36 ] Cevap Anahtarı
ÜNİTE 2 GAZLAR[ Sayfa 38 ] Cevap Anahtarı
ÜNİTE 2 GAZLAR[ Sayfa 40 ] Cevap Anahtarı
ÜNİTE 2 GAZLAR[ Sayfa 42 ] Cevap Anahtarı
ÜNİTE 2 GAZLAR[ Sayfa 44 ] Cevap Anahtarı
ÜNİTE 2 GAZLAR[ Sayfa 46 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ÜNİTE 3 SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK[ Sayfa 48 ] Cevap Anahtarı
ÜNİTE 3 SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK[ Sayfa 50 ] Cevap Anahtarı
ÜNİTE 3 SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK[ Sayfa 52 ] Cevap Anahtarı
ÜNİTE 3 SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK[ Sayfa 54 ] Cevap Anahtarı
ÜNİTE 3 SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK[ Sayfa 56 ] Cevap Anahtarı
ÜNİTE 3 SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK[ Sayfa 58 ] Cevap Anahtarı
ÜNİTE 3 SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK[ Sayfa 60 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ÜNİTE 4 KİMYA VE ENERJİ[ Sayfa 62 ] Cevap Anahtarı
ÜNİTE 4 KİMYA VE ENERJİ[ Sayfa 64 ] Cevap Anahtarı
ÜNİTE 4 KİMYA VE ENERJİ[ Sayfa 66 ] Cevap Anahtarı
ÜNİTE 4 KİMYA VE ENERJİ[ Sayfa 68 ] Cevap Anahtarı
ÜNİTE 4 KİMYA VE ENERJİ[ Sayfa 70 ] Cevap Anahtarı
ÜNİTE 4 KİMYA VE ENERJİ[ Sayfa 72 ] Cevap Anahtarı
ÜNİTE 4 KİMYA VE ENERJİ[ Sayfa 74 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ÜNİTE 5 KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ[ Sayfa 76 ] Cevap Anahtarı
ÜNİTE 5 KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ[ Sayfa 78 ] Cevap Anahtarı
ÜNİTE 5 KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ[ Sayfa 80 ] Cevap Anahtarı
ÜNİTE 5 KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ[ Sayfa 82 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ÜNİTE 6 KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE[ Sayfa 84 ] Cevap Anahtarı
ÜNİTE 6 KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE[ Sayfa 86 ] Cevap Anahtarı
ÜNİTE 6 KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE[ Sayfa 88 ] Cevap Anahtarı
ÜNİTE 6 KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE[ Sayfa 90 ] Cevap Anahtarı
ÜNİTE 6 KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE[ Sayfa 92 ] Cevap Anahtarı
ÜNİTE 6 KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE[ Sayfa 94 ] Cevap Anahtarı
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE ÜNİTE 6 (Asitler ve Bazlar)[ Sayfa 96 ] Cevap Anahtarı
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE ÜNİTE 6 (Asitler ve Bazlar)[ Sayfa 98 ] Cevap Anahtarı
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE ÜNİTE 6 (Asitler ve Bazlar)[ Sayfa 100 ] Cevap Anahtarı
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE ÜNİTE 6 (Asitler ve Bazlar)[ Sayfa 102 ] Cevap Anahtarı
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE ÜNİTE 6 (Çözünürlük Dengesi)[ Sayfa 104 ] Cevap Anahtarı
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE ÜNİTE 6 (Çözünürlük Dengesi)[ Sayfa 106 ] Cevap Anahtarı
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE ÜNİTE 6 (Çözünürlük Dengesi)[ Sayfa 108 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
KİMYA VE ELEKTRİK ÜNİTE 7 (İndirgenme ve Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı)[ Sayfa 110 ] Cevap Anahtarı
KİMYA VE ELEKTRİK ÜNİTE 7 (İndirgenme ve Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı)[ Sayfa 112 ] Cevap Anahtarı
KİMYA VE ELEKTRİK ÜNİTE 7 (Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler)[ Sayfa 114 ] Cevap Anahtarı
KİMYA VE ELEKTRİK ÜNİTE 7 (Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler)[ Sayfa 116 ] Cevap Anahtarı
KİMYA VE ELEKTRİK ÜNİTE 7 (Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler)[ Sayfa 118 ] Cevap Anahtarı
KİMYA VE ELEKTRİK ÜNİTE 7 (Kimyasallardan Elektrik Üretimi)[ Sayfa 120 ] Cevap Anahtarı
KİMYA VE ELEKTRİK ÜNİTE 7 (Kimyasallardan Elektrik Üretimi)[ Sayfa 122 ] Cevap Anahtarı
KİMYA VE ELEKTRİK ÜNİTE 7 (Kimyasallardan Elektrik Üretimi)[ Sayfa 124 ] Cevap Anahtarı
KİMYA VE ELEKTRİK ÜNİTE 7 (Kimyasallardan Elektrik Üretimi)[ Sayfa 126 ] Cevap Anahtarı
KİMYA VE ELEKTRİK ÜNİTE 7 (Kimyasallardan Elektrik Üretimi)[ Sayfa 128 ] Cevap Anahtarı
KİMYA VE ELEKTRİK ÜNİTE 7 (Elektroliz-Korozyon)[ Sayfa 130 ] Cevap Anahtarı
KİMYA VE ELEKTRİK ÜNİTE 7 (Elektroliz-Korozyon)[ Sayfa 132 ] Cevap Anahtarı
KİMYA VE ELEKTRİK ÜNİTE 7 (Elektroliz-Korozyon)[ Sayfa 134 ] Cevap Anahtarı
KİMYA VE ELEKTRİK ÜNİTE 7 (Elektroliz-Korozyon)[ Sayfa 136 ] Cevap Anahtarı
KİMYA VE ELEKTRİK ÜNİTE 7 (Elektroliz-Korozyon)[ Sayfa 138 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
KARBON KİMYASINA GİRİŞ ÜNİTE 8 (Anorganik ve Organik Bileşikler-Doğada Karbon)[ Sayfa 140 ] Cevap Anahtarı
KARBON KİMYASINA GİRİŞ ÜNİTE 8 (Anorganik ve Organik Bileşikler-Doğada Karbon)[ Sayfa 142 ] Cevap Anahtarı
KARBON KİMYASINA GİRİŞ ÜNİTE 8 (Lewis Formülleri-Hibritleşme-Molekül Geometrileri)[ Sayfa 144 ] Cevap Anahtarı
KARBON KİMYASINA GİRİŞ ÜNİTE 8 (Lewis Formülleri-Hibritleşme-Molekül Geometrileri)[ Sayfa 146 ] Cevap Anahtarı
KARBON KİMYASINA GİRİŞ ÜNİTE 8 (Lewis Formülleri-Hibritleşme-Molekül Geometrileri)[ Sayfa 148 ] Cevap Anahtarı
KARBON KİMYASINA GİRİŞ ÜNİTE 8 (Lewis Formülleri-Hibritleşme-Molekül Geometrileri)[ Sayfa 150 ] Cevap Anahtarı
KARBON KİMYASINA GİRİŞ ÜNİTE 8 (Lewis Formülleri-Hibritleşme-Molekül Geometrileri)[ Sayfa 152 ] Cevap Anahtarı
KARBON KİMYASINA GİRİŞ ÜNİTE 8 (Lewis Formülleri-Hibritleşme-Molekül Geometrileri)[ Sayfa 154 ] Cevap Anahtarı
KARBON KİMYASINA GİRİŞ ÜNİTE 8 (Fonksiyonel Gruplar)[ Sayfa 156 ] Cevap Anahtarı
KARBON KİMYASINA GİRİŞ ÜNİTE 8 (Fonksiyonel Gruplar)[ Sayfa 158 ] Cevap Anahtarı
KARBON KİMYASINA GİRİŞ ÜNİTE 8 (İzomerlik)[ Sayfa 160 ] Cevap Anahtarı
KARBON KİMYASINA GİRİŞ ÜNİTE 8 (İzomerlik)[ Sayfa 162 ] Cevap Anahtarı
KARBON KİMYASINA GİRİŞ ÜNİTE 8 (İzomerlik)[ Sayfa 164 ] Cevap Anahtarı
KARBON KİMYASINA GİRİŞ ÜNİTE 8 (İzomerlik)[ Sayfa 166 ] Cevap Anahtarı
KARBON KİMYASINA GİRİŞ ÜNİTE 8 (İzomerlik)[ Sayfa 168 ] Cevap Anahtarı
KARBON KİMYASINA GİRİŞ ÜNİTE 8 (İzomerlik)[ Sayfa 170 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ORGANİK BİLEŞİKLER ÜNİTE 9 (Hidrokarbonlar-Aromatik Bileşikler)[ Sayfa 172 ] Cevap Anahtarı
ORGANİK BİLEŞİKLER ÜNİTE 9 (Hidrokarbonlar-Aromatik Bileşikler)[ Sayfa 174 ] Cevap Anahtarı
ORGANİK BİLEŞİKLER ÜNİTE 9 (Hidrokarbonlar-Aromatik Bileşikler)[ Sayfa 176 ] Cevap Anahtarı
ORGANİK BİLEŞİKLER ÜNİTE 9 (Hidrokarbonlar-Aromatik Bileşikler)[ Sayfa 178 ] Cevap Anahtarı
ORGANİK BİLEŞİKLER ÜNİTE 9 (Hidrokarbonlar-Aromatik Bileşikler)[ Sayfa 180 ] Cevap Anahtarı
ORGANİK BİLEŞİKLER ÜNİTE 9 (Hidrokarbonlar-Aromatik Bileşikler)[ Sayfa 182 ] Cevap Anahtarı
ORGANİK BİLEŞİKLER ÜNİTE 9 (Hidrokarbonlar-Aromatik Bileşikler)[ Sayfa 184 ] Cevap Anahtarı
ORGANİK BİLEŞİKLER ÜNİTE 9 (Alkoller-Eterler)[ Sayfa 186 ] Cevap Anahtarı
ORGANİK BİLEŞİKLER ÜNİTE 9 (Alkoller-Eterler)[ Sayfa 188 ] Cevap Anahtarı
ORGANİK BİLEŞİKLER ÜNİTE 9 (Alkoller-Eterler)[ Sayfa 190 ] Cevap Anahtarı
ORGANİK BİLEŞİKLER ÜNİTE 9 (Karbonil Bileşikleri)[ Sayfa 192 ] Cevap Anahtarı
ORGANİK BİLEŞİKLER ÜNİTE 9 (Karbonil Bileşikleri)[ Sayfa 194 ] Cevap Anahtarı
ORGANİK BİLEŞİKLER ÜNİTE 9 (Karbonil Bileşikleri)[ Sayfa 196 ] Cevap Anahtarı
ORGANİK BİLEŞİKLER ÜNİTE 9 (Karboksilik Asitler-Karboksilik Asit Türevleri)[ Sayfa 198 ] Cevap Anahtarı
ORGANİK BİLEŞİKLER ÜNİTE 9 (Karboksilik Asitler-Karboksilik Asit Türevleri)[ Sayfa 200 ] Cevap Anahtarı
ORGANİK BİLEŞİKLER ÜNİTE 9 (Karboksilik Asitler-Karboksilik Asit Türevleri)[ Sayfa 202 ] Cevap Anahtarı
ORGANİK BİLEŞİKLER ÜNİTE 9 (Karboksilik Asitler-Karboksilik Asit Türevleri)[ Sayfa 204 ] Cevap Anahtarı
ORGANİK BİLEŞİKLER ÜNİTE 9 (Karboksilik Asitler-Karboksilik Asit Türevleri)[ Sayfa 206 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ÜNİTE 10 ENERJİ KAYNAKLARI VE BİLİMSEL GELİŞMELER[ Sayfa 208 ] Cevap Anahtarı
ÜNİTE 10 ENERJİ KAYNAKLARI VE BİLİMSEL GELİŞMELER[ Sayfa 210 ] Cevap Anahtarı
ÜNİTE 10 ENERJİ KAYNAKLARI VE BİLİMSEL GELİŞMELER[ Sayfa 212 ] Cevap Anahtarı
ÜNİTE 10 ENERJİ KAYNAKLARI VE BİLİMSEL GELİŞMELER[ Sayfa 214 ] Cevap Anahtarı
ÜNİTE 10 ENERJİ KAYNAKLARI VE BİLİMSEL GELİŞMELER[ Sayfa 216 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
0312 231 75 41 Fax: 230 75 40

Sosyal Medya

İletişim Bilgilerimiz

Yeşilırmak Cd. No:15 Demirtepe Ankara

0312 231 75 41 Fax: 230 75 40

iletisim@aciyayinlari.com.tr