7.Sınıf Türkçe Soru Bankası - KURUMSAL

Görsel Yorumlama - Sözel Çıkarım ve Mantık Yürütme - Test 1 - Sayfa 6 Çözümler
Görsel Yorumlama - Sözel Çıkarım ve Mantık Yürütme - Test 2 - Sayfa 12 Çözümler
Görsel Yorumlama - Sözel Çıkarım ve Mantık Yürütme - Test 3 - Sayfa 18 Çözümler
Görsel Yorumlama - Sözel Çıkarım ve Mantık Yürütme - Test 4 - Sayfa 24 Çözümler
Görsel Yorumlama - Sözel Çıkarım ve Mantık Yürütme - Test 5 - Sayfa 30 Çözümler
Görsel Yorumlama - Sözel Çıkarım ve Mantık Yürütme - Test 6 - Sayfa 36 Çözümler
Görsel Yorumlama - Sözel Çıkarım ve Mantık Yürütme - Test 7 - Sayfa 42 Çözümler
Görsel Yorumlama - Sözel Çıkarım ve Mantık Yürütme - Test 8 - Sayfa 50 Çözümler
Görsel Yorumlama - Sözel Çıkarım ve Mantık Yürütme - Test 9 - Sayfa 56 Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
İş - Oluş - Durum Fiilleri - Test 1 - Sayfa 62 Çözümler
İş - Oluş - Durum Fiilleri - Test 2 - Sayfa 64 Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Haber Kipleri - Dilek Kipleri - Test 1 - Sayfa 66 Çözümler
Haber Kipleri - Dilek Kipleri - Test 2 - Sayfa 68 Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Fiilde Olumsuzluk - Fiilde Soru - Fiilde Kişi - Anlam Kayması - Test 1 - Sayfa 70 Çözümler
Fiilde Olumsuzluk - Fiilde Soru - Fiilde Kişi - Anlam Kayması - Test 2 - Sayfa 72 Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Fiilde Olumsuzluk - Fiilde Soru - Fiilde Kişi - Anlam Kayması - Anlam Özelliklerine Göre Fiiller - Test 1 - Sayfa 74 Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Gerçek, Mecaz ve Terim Anlamlı Sözcükler - Test 1 - Sayfa 78 Çözümler
Gerçek, Mecaz ve Terim Anlamlı Sözcükler - Test 2 - Sayfa 80 Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Eş Anlamlı, Zıt Anlamlı ve Eş Sesli Sözcükler - Test 1 - Sayfa 82 Çözümler
Eş Anlamlı, Zıt Anlamlı ve Eş Sesli Sözcükler - Test 2 - Sayfa 84 Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Sözcükte Anlam (Çok Anlamlılık) - Test 1 - Sayfa 86 Çözümler
Sözcükte Anlam (Çok Anlamlılık) - Test 2 - Sayfa 88 Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Sözcükte Anlam - Test 1 - Sayfa 90 Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Deyimler - Test 1 - Sayfa 94 Çözümler
Deyimler - Test 2 - Sayfa 96 Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Atasözleri - Test 1 - Sayfa 98 Çözümler
Atasözleri - Test 2 - Sayfa 100 Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Deyimler ve Atasözleri - Test 1 - Sayfa 102 Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Söz Sanatları - Test 1 - Sayfa 106 Çözümler
Söz Sanatları - Test 2 - Sayfa 108 Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Metin Türleri - Test 1 - Sayfa 110 Çözümler
Metin Türleri - Test 2 - Sayfa 112 Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Söz Sanatları ve Metin Türleri - Test 1 - Sayfa 114 Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Neden-Sonuç / Amaç-Sonuç ve Koşul Sonuç İlişkili Cümleler - Test 1 - Sayfa 116 Çözümler
Neden-Sonuç / Amaç-Sonuç ve Koşul Sonuç İlişkili Cümleler - Test 2 - Sayfa 118 Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler - Test 1 - Sayfa 120 Çözümler
Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler - Test 2 - Sayfa 122 Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Cümleye Hâkim Olan Duygular - Test 1 - Sayfa 124 Çözümler
Cümleye Hâkim Olan Duygular - Test 2 - Sayfa 126 Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Cümlede Anlam - Test 1 - Sayfa 128 Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Zarflar - Test 1 - Sayfa 132 Çözümler
Zarflar - Test 2 - Sayfa 134 Çözümler
Zarflar - Test 3 - Sayfa 136 Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Anlatım Biçimleri - Test 1 - Sayfa 138 Çözümler
Anlatım Biçimleri - Test 2 - Sayfa 140 Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Düşünceyi Gelişterme Yolları - Test 1 - Sayfa 142 Çözümler
Düşünceyi Gelişterme Yolları - Test 2 - Sayfa 144 Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları - Test 1 - Sayfa 146 Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Metne Bağlı Çoklu Kazanım Soruları - Test 1 - Sayfa 150 Çözümler
Metne Bağlı Çoklu Kazanım Soruları - Test 2 - Sayfa 152 Çözümler
Metne Bağlı Çoklu Kazanım Soruları - Test 3 - Sayfa 154 Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Metinler Arası Karşılaştırma - Test 1 - Sayfa 156 Çözümler
Metinler Arası Karşılaştırma - Test 2 - Sayfa 158 Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Metinde Ana Düşünce / Şiirde Ana Duygu - Test 1 - Sayfa 160 Çözümler
Metinde Ana Düşünce / Şiirde Ana Duygu - Test 2 - Sayfa 162 Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Metinde Yardımcı Düşünce - Test 1 - Sayfa 164 Çözümler
Metinde Yardımcı Düşünce - Test 2 - Sayfa 166 Çözümler
Metinde Yardımcı Düşünce - Test 3 - Sayfa 168 Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Metnin Konusu ve Başlığı - Test 1 - Sayfa 170 Çözümler
Metnin Konusu ve Başlığı - Test 2 - Sayfa 172 Çözümler
Metnin Konusu ve Başlığı - Test 3 - Sayfa 174 Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Metinde Yapı - Test 1 - Sayfa 176 Çözümler
Metinde Yapı - Test 2 - Sayfa 178 Çözümler
Metinde Yapı - Test 3 - Sayfa 180 Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Ek Fiil - Test 1 - Sayfa 184 Çözümler
Ek Fiil - Test 2 - Sayfa 186 Çözümler
Ek Fiil - Test 3 - Sayfa 188 Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Fiilde Yapı - Test 1 - Sayfa 190 Çözümler
Fiilde Yapı - Test 2 - Sayfa 192 Çözümler
Fiilde Yapı - Test 3 - Sayfa 194 Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler - Test 1 - Sayfa 196 Çözümler
Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler - Test 2 - Sayfa 198 Çözümler
Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler - Test 3 - Sayfa 200 Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Sayıların ve Kısaltmaların Yazımı - Test 1 - Sayfa 202 Çözümler
Sayıların ve Kısaltmaların Yazımı - Test 2 - Sayfa 204 Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
İkilemelerin, Pekiştirmelerin Yazımı ve Yazımı Karıştırılan Sözcükler - Test 1 - Sayfa 206 Çözümler
İkilemelerin, Pekiştirmelerin Yazımı ve Yazımı Karıştırılan Sözcükler - Test 2 - Sayfa 208 Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Ki, Mi ve De’nin Yazımı - Test 1 - Sayfa 210 Çözümler
Ki, Mi ve De’nin Yazımı - Test 2 - Sayfa 212 Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Yazım Kuralları - Test 1 - Sayfa 214 Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Noktalama İşaretleri - Test 1 - Sayfa 218 Çözümler
Noktalama İşaretleri - Test 2 - Sayfa 220 Çözümler
Noktalama İşaretleri - Test 3 - Sayfa 222 Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Anlatım Bozuklukları - Test 1 - Sayfa 226 Çözümler
Anlatım Bozuklukları - Test 2 - Sayfa 228 Çözümler
Anlatım Bozuklukları - Test 3 - Sayfa 230 Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Yabancı Sözcüklerin Karşılığı - Bilgi Kaynaklarının Güvenirliği - Test 1 - Sayfa 232 Çözümler
Yabancı Sözcüklerin Karşılığı - Bilgi Kaynaklarının Güvenirliği - Test 2 - Sayfa 234 Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
0312 231 75 41 Fax: 230 75 40

Sosyal Medya

İletişim Bilgilerimiz

Yeşilırmak Cd. No:15 Demirtepe Ankara

0312 231 75 41 Fax: 230 75 40

iletisim@aciyayinlari.com.tr